Visie

visieDoor een betekenisgevend proces is de samenwerking in ons partnerschap het afgelopen schooljaar tot stand gebracht. We zijn samen aan de slag om in goede samenwerking te werken aan onze ambities.

De nadruk in ons partnerschap ligt op samenhang en om andere manieren van denken en mindsets.

De verschillen tussen de partners, tussen onderwijs, het bedrijfsleven en de gemeente en de ervaringen die daarbij worden opgedaan, bieden veel mogelijkheden om te leren.

 

Leren van de samenwerkingservaring. Hier gaat het om het trekken van lessen uit het participeren in een samenwerkingsverband.

Leren over de partner. Participeren in een samenwerkingsverband betekent dat je ook nauw inzicht
krijgt in de overwegingen, besluitvormingsprocessen, manier van werken en organiseren en
beweegredenen van je partner(s). Deze kennis van en over je partner kan jou weer helpen om het
beter te doen.

Leren van de partner. Hierbij gaat het om de inhoudelijke kennistransfers tussen de partners; het
gaat dan om kennis van producten, technologieën, processen en contextkennis. Ook kan het gaan
om kennis van die partners.

Leren met de partner. Deze mogelijkheid betreft de gezamenlijke creatie van nieuwe kennis. Dit
vraagt echt een op kennis gerichte houding van ieder van de partners, en de wil om wederzijds in
kennis te investeren.

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook