Aangesloten Scholen PZ en BSO’s

Stichting Prokino

Villa Vrolijk, onderdeel van Stichting Prokino, biedt op 8 locaties in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken kinderopvang aan. Wij hebben kinderdagverblijven (0-4 jaar), buitenschoolse opvang (4-13 jaar) en een peuterspeelzaal (2-4 jaar). Op een locatie bieden wij naast reguliere opvang ook…

Basisschool Ichthus te Nijkerk

‘Leerschool-Leefschool’ is het motto van de Ichthusschool in Nijkerk. Leren en leven gebeurt op school gelijktijdig als de kinderen worden uitgedaagd tot leren in een uitdagende omgeving. De realisatie van een technieklokaal past bij onze visie om de kinderen voor…

Christelijke Peuterspeelzaal De Triangel

De Stichting Christelijke Peuterspeelzaal De Triangel heeft de visie dat ieder kind uniek is. Kinderen hebben hun eigen aanleg, tempo, achtergrond, belangstelling en mogelijkheden. De peuterspeelzaal zien wij als een voorschoolse basisvoorziening voor kinderen in de peuterleeftijd van 2 jaar…

Oranje-Nassauschool te Nijkerk

De Oranje-Nassauschool is een middelgrote protestants-christelijke basisschool in het centrum van Nijkerk met momenteel zo’n 380 leerlingen, verdeeld over 16 groepen. Het leerlingenaantal stabiliseert zich rond de 380. De achtergronden van de leerlingen die onze school bezoeken lopen ver uiteen.…

MBO Amersfoort

–          Techniek en procesindustrie: –          Mobiliteit & voertuigen en Transport & logistiek: –          Bouw & infra en Schilderen & onderhoud: –          Kijkje bij de opleidingen:  

Basisschool De Hoeksteen te Nijkerk

De Hoeksteen heeft de volgende kerntaak geformuleerd: leerlingen te helpen leren – op academisch, sociaal, geestelijk, emotioneel, creatief en lichamelijk gebied. Een leren dat gericht is op het voorbereiden op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst.…

K.d.v ‘t Klimrek

    Wij zijn een maatschappelijk betrokken, kleinschalig en persoonlijk kinderdagverblijf. De opvang is gericht op de ontwikkeling van het individuele kind. Kinderen krijgen bij ‘t Klimrek de mogelijkheid om in hun eigen tempo te groeien. Begeleiding door de pedagogisch…

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook